Ifigenie na Tauridě - 29.12.1954, E.Konečný(Pylades), E.Kohout(Orestes), J.Šejbalová(Ifigenie)
Foto: Jaromír Svoboda