Není nad vzdělanost - 10.02.1955, Alena Jančaříková (Táňa, panská), Soběslav Sejk (Semjon)
Foto: Jaromír Svoboda