Není nad vzdělanost - 10.02.1955, Soběslav Sejk (Semjon), Bohumil Bezouška (Grosman)
Foto: Jaromír Svoboda