Radúz a Mahulena - 27.05.1955 František Velebný (Pribina)
Foto: Jaromír Svoboda