Radúz a Mahulena - 27.05.1955 Emil Konečný (Radúz)
Foto: Jaromír Svoboda