Radúz a Mahulena - 27.05.1955, Emil Konečný (Radúz)
Foto: Jaromír Svoboda