Radúz a Mahulena - 27.05.1955 Vladimír Leraus (Král Stojmír), Marie Vášová (Runa)
Foto: Jaromír Svoboda