Labutí jezero - 11.02.1955 Růžena Elingerová (Odilie), František Halmazňa (Zlý kouzelník)
Foto: Jaromír Svoboda