Sestra Angelika - 07.03.1996 (Lívia Ághová, Eva Urbanová)
Foto: Hana Smejkalová