Bílá nemoc - 29.01.1937 Bedřich Karen (Sigelius), Zdeněk Štěpánek (Maršál)
Foto: Illek a Paul