Rigoletto - 20.12.1995, Nikolaj Višnjakov, Jiří Kubík
Foto: Hana Smejkalová