Rigoletto - 26.05.1954 Eva Hlobilová (Hraběnka Ceprano)
Foto: Jaromír Svoboda