Rigoletto - 26.05.1954 Eva Hlobilová (Hraběnka Ceprano), Ivo Žídek (Vevoda mantovský)
Foto: Jaromír Svoboda