Statky-zmatky - 23.10.1953 Marie Ježková (Kata), Míla Pačová (Mara)
Foto: Jaromír Svoboda