Statky-zmatky - 23.10.1953 V. Řepa (Ondrej Palčík), M. Pačová (Mara), M. Ježková (Kata)
Foto: Jaromír Svoboda