Mignon (konc. provedení) - 01.04.2012 Martin Šrejma , Galia Ibragimova , Miloš Horák
Foto: Hana Smejkalová