Vlci a ovce - 13.03.1954 O. Scheinpflugová (Kupavinová), S. Neumann (Čugunov)
Foto: Jaromír Svoboda