Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka - 30.11.1995 (Radovan Lukavský)
Foto: Oldřich Pernica