Krútňava - 05.06.1953 J. Veverka (Starosvat), J. Vojta (První družba), Drahomíra Tikalová (Katrena)
Foto: Jaromír Svoboda