Ljubov Jarová - 20.11.1952 Bohumil Machník (Zakatov)
Foto: Jaromír Svoboda