Ljubov Jarová - 20.11.1952 Emil Konečný (Kolosov)
Foto: Jaromír Svoboda