Zdravý nemocný - 11.11.1921 Bedřich Feuerstein - kostýmní a baletní studie