Naši furianti - 29.05.1953 František Smolík (Petr Dubský)
Foto: Jaromír Svoboda