Naši furianti - 29.05.1953 František Roland (Petr Dubský), Marie Glázrová (Markytka)
Foto: Jaromír Svoboda