Dvě vdovy - 30.05.2013 J. Sibera (Karolina), A. Briscein (Ladislav Podhajský), M.Kobielska (Anežka)
Foto: Hana Smejkalová