Dvě vdovy - 30.05.2013 M. Šrejma, A.Briscein, M. Kobielska, M. Gemrotová, J. Sibera
Foto: Hana Smejkalová