Strýček Váňa - 14.03.2013 Martin Pechlát (Astrov), Lucie Žáčková (Jelena)
Foto: Hana Smejkalová