Strýček Váňa - 14.03.2013 Iva Janžurová (Vojnická), Igor Bareš (Ivan Vojnickij)
Foto: Hana Smejkalová