Strýček Váňa - 14.03.2013 Kateřina Holánová (Sofie), Martin Pechlát (Astrov)
Foto: Hana Smejkalová