Strýček Váňa - 14.03.2013 M. Pechlát (Astrov), J. Tesařová (Marina), I. Bareš (Ivan Vojnickij)
Foto: Hana Smejkalová