Vyhnanci - 18.11.1994 (Miroslav Etzler, Alena Štréblová)
Foto: Hana Smejkalová