Anna proletářka - 07.12.1951 V. Vejražka (Toník), V. Švorc (Jarda), J. Krulišová (Anna)
Foto: Karel Drbohlav