Vyhnanci - 18.11.1994 (Alena Štréblová, Miroslav Etzler)
Foto: Hana Smejkalová