Malý pan Friedemann - 21.05.1993 (Zuzana Pokorná, Alexander Katsapov)
Foto: Oldřich Pernica