Ze života hmyzu - 21.11.1946 Ladislav Pešek (Cvrček), Jiřina Šejbalová (Cvrčková)
Foto: Illek a Paul