Elektra - 28.04.1933 Marta Krásová (Klytaimnestra), Marie Veselá (Elektra)
Foto: Centropress