Ariadna na Naxu - 12.04.1940 Žofie Napravilová (Skladatel)
Foto: Josef Heinrich