Don Carlo - 28.03.2013 Luděk Vele (Velký inkvizitor), Jiří Sulženko (Filippo II.)
Foto: Hana Smejkalová