Halka - 17.03.1951 Štefa (Štěpánka) Petrová (Halka)