Olimpiade - 02.05.2013 Helena Kaupová (Alcandro), Simona Houda-Šaturová (Aristea)
Foto: Hana Smejkalová