Olimpiade - 02.05.2013 V. Čížek, J. Mikušek, T. Král, A.Hellerová, S. Houda-Šaturová
Foto: Hana Smejkalová