Olimpiade - 02.05.2013 S.Harmsen (Argene), H. Kaupová (Alcandro), S. Houda-Šaturová (Aristea)
Foto: Hana Smejkalová