Olimpiade - 02.05.2013 Johannes Chum, Tehila Nini Goldstein, Kateřina Kněžíková, Raffaella Milanesi
Foto: Hana Smejkalová