Antikódy - 21.03.2013 Jaroslav Ondruš
Foto: Hana Smejkalová