Lakomec - 21.10.1950 Václav Gottlieb - návrh kostýmu Valéra
Foto: Illek a Paul