Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Marie Glázrová (Hippodamie)
Foto: Karel Drbohlav