Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Emil Konečný (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav