Námluvy Pelopovy - 26.10.1950 Marie Glázrová (Hippodamie), Eduard Kohout (Pelops)
Foto: Karel Drbohlav