Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 M.Nedbal (V roli Stalina), B.Záhorský ( V roli Lenina)
Foto: Karel Drbohlav