Nezapomenutelný rok devatenáctý - 05.11.1950 Jiří Dohnal (Rodzjanko), Otto Rubík (Zeidlitz)
Foto: Karel Drbohlav